an online Instagram web viewer

Photos and videos from instagram posts tagged with #کرد

Images and videos tagged with #کرد

@kurdclip
کوردی :
هونه_رمه_ند : #حه_مید_حه_میدی 🎤
گورانی : #لی_مه_رجان 🎵
فارسی :
هنرمند : #حمید_حمیدی 🎤
آهنگ : #له_مه_رجان 🎵
English :
artist : #hamid_hamidi 🎤
Song : #le_marjan 🎵
ناوی هونه رمه ند و گورانیه که گیروده ین بومان بنوسن 👇
اسم خواننده و آهنگ مورد علاقه تون رو کامنت کنید 👇
@kurdclip @kurdclip
@kurdclip @kurdclip
.
#کوردکلیپ#کورد#کوردی#کوردستان#کردکلیپ#کرد#کردی#کردستان
#kurdclip#kurd#kurdi#kurdistan#kurdestan#kord#kordi#kordistan#kordestan
@kurdclip کوردی : هونه_رمه_ند : #حه_مید_حه_میدی 🎤 گورانی : #لی_مه_رجان 🎵 فارسی : هنرمند : #حمید_حمیدی 🎤 آهنگ : #له_مه_رجان 🎵 English : artist : #hamid_hamidi 🎤 Song : #le_marjan 🎵 ناوی هونه رمه ند و گورانیه که گیروده ین بومان بنوسن 👇 اسم خواننده و آهنگ مورد علاقه تون رو کامنت کنید 👇 @kurdclip @kurdclip @kurdclip @kurdclip . #کوردکلیپ#کورد#کوردی#کوردستان#کردکلیپ#کرد#کردی#کردستان #kurdclip#kurd#kurdi#kurdistan#kurdestan#kord#kordi#kordistan#kordestan
ما ملت بزرگ ایران کمتر از مردم ونزوئلا نیستیم‌،،#ما_میتوانیم خیابانهای شهرهای ایران را باشکوهتر #فتح کنیم،،#فتح_پایتخت ،،، #فتح_تهران ،،، #فتح_ایران_اشغالی با دستان خالی.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ رضاشاه_بزرگ
ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
ما ملت بزرگ ایران کمتر از مردم ونزوئلا نیستیم‌،،#ما_میتوانیم خیابانهای شهرهای ایران را باشکوهتر #فتح کنیم،،#فتح_پایتخت ،،، #فتح_تهران ،،، #فتح_ایران_اشغالی با دستان خالی. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ رضاشاه_بزرگ ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
ما ملت بزرگ ایران کمتر از مردم ونزوئلا نیستیم‌،،#ما_میتوانیم خیابانهای شهرهای ایران را باشکوهتر #فتح کنیم،،#فتح_پایتخت ،،، #فتح_تهران ،،، #فتح_ایران_اشغالی با دستان خالی.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ رضاشاه_بزرگ
ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
ما ملت بزرگ ایران کمتر از مردم ونزوئلا نیستیم‌،،#ما_میتوانیم خیابانهای شهرهای ایران را باشکوهتر #فتح کنیم،،#فتح_پایتخت ،،، #فتح_تهران ،،، #فتح_ایران_اشغالی با دستان خالی. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ رضاشاه_بزرگ ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
ما ملت بزرگ ایران کمتر از مردم ونزوئلا نیستیم‌،،#ما_میتوانیم خیابانهای شهرهای ایران را باشکوهتر #فتح کنیم،،#فتح_پایتخت ،،، #فتح_تهران ،،، #فتح_ایران_اشغالی با دستان خالی.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ رضاشاه_بزرگ
ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
ما ملت بزرگ ایران کمتر از مردم ونزوئلا نیستیم‌،،#ما_میتوانیم خیابانهای شهرهای ایران را باشکوهتر #فتح کنیم،،#فتح_پایتخت ،،، #فتح_تهران ،،، #فتح_ایران_اشغالی با دستان خالی. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ رضاشاه_بزرگ ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
________________

به خودآمدم انگار تویی درمن بود

این کمی بیشتراز دل به کسی بستن بود

عکس زیبا از:
@fanoos_studio_bukan 
@azalea_garden
---------------
#koodak#modeling#model #aks #out #پاییز_پادشاه_فصل_ها #پاییز #فضای باز#دختر_بچه #مدلینگ #مد#همسر#دختر#عشق#بوکان#کرد#هونیا
🔴مردم ونزوئلا کار را تمام کردند و رهبر اپوزیسیون گوایدو به عنوان رئیس‌جمهور دولت موقت در این کشور انتخاب شد
__
به شخصه این پیروزی و آزادی شیرین و دلچسب رو به مردم ونزوئلا تبریک میگم 🙏🌺🌹💓 و شک ندارم که به زودی ایرانمون این خاک پر افتخار از خاکستر خود بر خواهد خواست.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
🔴مردم ونزوئلا کار را تمام کردند و رهبر اپوزیسیون گوایدو به عنوان رئیس‌جمهور دولت موقت در این کشور انتخاب شد __ به شخصه این پیروزی و آزادی شیرین و دلچسب رو به مردم ونزوئلا تبریک میگم 🙏🌺🌹💓 و شک ندارم که به زودی ایرانمون این خاک پر افتخار از خاکستر خود بر خواهد خواست. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ #ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
هم خنده داره هم ناراحت کننده . من موندم بخندم یا گریه کنم به حالشون مخصوصا اخری 😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂🤣
@video_tanz_rooz 
@video_tanz_rooz 
پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم

ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏
#موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر
#کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #بلوچ #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سنی_دییلر #پسرخاله #دخترخاله
#مهران_مدیری
هم خنده داره هم ناراحت کننده . من موندم بخندم یا گریه کنم به حالشون مخصوصا اخری 😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂🤣 @video_tanz_rooz @video_tanz_rooz پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏 #موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر #کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #بلوچ #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سنی_دییلر #پسرخاله #دخترخاله #مهران_مدیری
🔴#فوری 🔰دیکتاتور مادورو به تمامی پرسنل دیپلمات ایالات متحده ۷۲ ساعت برای ترک ونزوئلا زمان داد. 👈منتظر پاسخ کوبنده امریکا خواهیم ماند.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
🔴#فوری 🔰دیکتاتور مادورو به تمامی پرسنل دیپلمات ایالات متحده ۷۲ ساعت برای ترک ونزوئلا زمان داد. 👈منتظر پاسخ کوبنده امریکا خواهیم ماند. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ #ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
🔰کشور هایی که تاکنون خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته اند: 👈کلمبیا 👈برزیل 👈ایالات متحده 👈آرژانتین 👈پاراگوئه 👈کانادا 👈پرو 👈اکوادور 👈کاستاریکا 👈شیلی
.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
🔰کشور هایی که تاکنون خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته اند: 👈کلمبیا 👈برزیل 👈ایالات متحده 👈آرژانتین 👈پاراگوئه 👈کانادا 👈پرو 👈اکوادور 👈کاستاریکا 👈شیلی . . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ #ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
#فتح_پایتخت به بار نشست
کاراکاس هم اکنون شادترین مردم روی زمینند. .
مردم ونزوئلا با چنگ و دندان در خیابان در حال مبارزه هستند تا دیکتاتور را از کاخ بیرون بکشند.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
#فتح_پایتخت به بار نشست کاراکاس هم اکنون شادترین مردم روی زمینند. . مردم ونزوئلا با چنگ و دندان در خیابان در حال مبارزه هستند تا دیکتاتور را از کاخ بیرون بکشند. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ #ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
خیابانها یکی پس از دیگری در تصرف انقلابیون ونزوئلایی

کاراکاس شاهد تغییر ساختاری است.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
خیابانها یکی پس از دیگری در تصرف انقلابیون ونزوئلایی کاراکاس شاهد تغییر ساختاری است. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ #ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
برخورد وحشیانه با معترضین شبیه رژیم ملایی_آخوندی در ونزوئلا،،،
دیکتاتور در حال دست و‌ پا زدن و جان دادن در نفسهای پایانی است.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
برخورد وحشیانه با معترضین شبیه رژیم ملایی_آخوندی در ونزوئلا،،، دیکتاتور در حال دست و‌ پا زدن و جان دادن در نفسهای پایانی است. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ #ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
من که عاشقشم خیلی باحاله. ای زبونو از کجا اورده مثل فرفرس.😜😜😜😜😜😂🤣
@video_tanz_rooz 
پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم

ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏
#موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر
#کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله
#مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
من که عاشقشم خیلی باحاله. ای زبونو از کجا اورده مثل فرفرس.😜😜😜😜😜😂🤣 @video_tanz_rooz پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏 #موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر #کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله #مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
#فتح_پایتخت به بار نشست
کاراکاس هم اکنون شادترین مردم روی زمینند. .
.
مردم ونزوئلا با چنگ و دندان در خیابان در حال مبارزه هستند تا دیکتاتور را از کاخ بیرون بکشند.
.
.
.
.

#IranRegimeChange
.
.
منتظر خشم مردم باشید
.

ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد.

ایرانمان را آخوندها بلعیدند
وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم.

#درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست 
اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر

هموطن،
به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،،
به فردای ایران بزرگ
بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ
#ایران
#ایرانی
#همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست 
#قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم 
#تهران انتخابات_آزاد 
#شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین
#لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد 
#آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی 
#تظاهرات_سراسری
#ایرانمو_پس_میگیرم
#اعتصابات_سراسری
#اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی 
@bardia.__gladiatore_irani
@gladiatori_az_sarzamine_irann
#فتح_پایتخت به بار نشست کاراکاس هم اکنون شادترین مردم روی زمینند. . . مردم ونزوئلا با چنگ و دندان در خیابان در حال مبارزه هستند تا دیکتاتور را از کاخ بیرون بکشند. . . . . #IranRegimeChange . . منتظر خشم مردم باشید . ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهد خورد. ایرانمان را آخوندها بلعیدند وقت آنست بی‌تفاوتی را کنار بگذاریم. #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی #مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست اول سرنگونی،دوم رفراندوم،،نه کمتر نه بیشتر هموطن، به کودک‌های ایران،به بچه‌های ثروتمند اما فقیر شده‌ی ایران بدست حرامزادگان دزد و بیناموس آخوندی،،، به فردای ایران بزرگ بیندیشیم،،ما پیروزیم✌✌✌ #رضاشاه_بزرگ #ایران #ایرانی #همبستگی_ملی_رمز_پیروزیست #قیام_خواهیم_کرد_برای_ریشه_کن_کردن_فساد به_یزدان_اگرماخردداشتیم_کجااین_سرانجام_بدداشتیم #تهران انتخابات_آزاد #شیراز #اصفهان #همدان #رشت #قزوین #لرستان #تبریز #کرمانشاه #اهواز #بلوچ #کرد #آزادی شاهزاده_با_چهره_ای_از_خورشید_عدالت_و_دوستی #تظاهرات_سراسری #ایرانمو_پس_میگیرم #اعتصابات_سراسری #اتحاد_مردم #بایدخون_گریست #ما_براندازیم #بگو_برگرد_شاه #میدان_میلیونی @bardia.__gladiatore_irani @gladiatori_az_sarzamine_irann
#رفاقت_خاص 👬

#مواظب_باشید_وارد_قلمرو_کی_میشید ِ

ما دو تا یه نفریم که قسم خوردیم تنهایی جایی نریم

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد: ِ
اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی 
رفیق اونیه که بدون اون داغونی !!! ِ
👤@mohsen_74am
👤@77___milad___pv . .
. 
#منو_داداش_رضام👬
#تعارف_معارف_نداریم☺
#یکی_زدی_10_تا_خوردی😄
#ادعامون_نمیشه_اگه_بشه...😉
عاشقتونم
#کردستان_ایران #قروه #سنندج#کرد#ترک#رفاقت_ابدی #داداش_رضام #عشق #تاج_سرم#عزیزدلم #رضاجانم #رفاقت_ابدی
#پایدار_تا_انتها #تمام_نشدنی_من
#kurd #turk
#رفاقت_خاص 👬 #مواظب_باشید_وارد_قلمرو_کی_میشید ِ ما دو تا یه نفریم که قسم خوردیم تنهایی جایی نریم زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد: ِ اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی رفیق اونیه که بدون اون داغونی !!! ِ 👤@mohsen_74am 👤@77___milad___pv . . . #منو_داداش_رضام👬 #تعارف_معارف_نداریم☺ #یکی_زدی_10_تا_خوردی😄 #ادعامون_نمیشه_اگه_بشه...😉 عاشقتونم #کردستان_ایران #قروه #سنندج#کرد#ترک#رفاقت_ابدی #داداش_رضام #عشق #تاج_سرم#عزیزدلم #رضاجانم #رفاقت_ابدی #پایدار_تا_انتها #تمام_نشدنی_من #kurd #turk
خخخخخخخ معلما خیلی باحال شدن . اوف فقط اون معلم ترکیه . ساقی بازم می بده جام پیاپی بده ..🤣😂😂🤣
@video_tanz_rooz 
پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم

ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏
#موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر
#کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله
#مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
خخخخخخخ معلما خیلی باحال شدن . اوف فقط اون معلم ترکیه . ساقی بازم می بده جام پیاپی بده ..🤣😂😂🤣 @video_tanz_rooz پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏 #موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر #کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله #مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
#گزارش_اجتماعی_سقز

متاثر از تغییر سبک زندگی و اهمیت دادن شدید خانمها به #زیبایی، تعداد آرایشگاه‌های زنانه در #سقز هم مانند سراسر ایران افزایش چشمگیری داشته اند. 
بر نرخ آرایشگاه‌های #زنانه نظارت چندانی وجود ندارد و مردم از #گرانی در خدمات این قشر بسیار گلایه دارند. البته برعکس چیزهای دیگر این گرانی نرخ‌ها باعث کم شدن مشتری نمیشود.

#زنان #کرد از نظر ژنتیک خاص و زیبا هستند و جای تأسف است که بخصوص در دو شهر #سنندج و #مهاباد تا این حد آرایش و عمل زیبایی ترویج پیدا کرده و این رسم را به دیگر شهرهای کرد مثل #بوکان #سقز و #بانه هم رسوخ داده‌اند.

کار به جایی رسیده که آرایشگرهای کرد #ایرانی در حال تغییر تدریجی #فرهنگ کردهای #عراق هم هستند. هرچند این کار اشتغال‌زا و پرسود است. ولی در نهایت قطعاً به سود مردم عادی نیست و به ساختمان‌سازی شباهت دارد که هرچند اشتغال‌زا است ولی باعث بالارفتن قیمت #مسکن شده و در نهایت به ضرر کارگر تمام میشود.

#saqqez
#گزارش_اجتماعی_سقز متاثر از تغییر سبک زندگی و اهمیت دادن شدید خانمها به #زیبایی، تعداد آرایشگاه‌های زنانه در #سقز هم مانند سراسر ایران افزایش چشمگیری داشته اند. بر نرخ آرایشگاه‌های #زنانه نظارت چندانی وجود ندارد و مردم از #گرانی در خدمات این قشر بسیار گلایه دارند. البته برعکس چیزهای دیگر این گرانی نرخ‌ها باعث کم شدن مشتری نمیشود. #زنان #کرد از نظر ژنتیک خاص و زیبا هستند و جای تأسف است که بخصوص در دو شهر #سنندج و #مهاباد تا این حد آرایش و عمل زیبایی ترویج پیدا کرده و این رسم را به دیگر شهرهای کرد مثل #بوکان #سقز و #بانه هم رسوخ داده‌اند. کار به جایی رسیده که آرایشگرهای کرد #ایرانی در حال تغییر تدریجی #فرهنگ کردهای #عراق هم هستند. هرچند این کار اشتغال‌زا و پرسود است. ولی در نهایت قطعاً به سود مردم عادی نیست و به ساختمان‌سازی شباهت دارد که هرچند اشتغال‌زا است ولی باعث بالارفتن قیمت #مسکن شده و در نهایت به ضرر کارگر تمام میشود. #saqqez
تو راه هدفتون 
گریه کنین ، زجر بکشین ، استراتژی تون رو عوض کنید ، گاهی استراحت کنین و ... ولی هیچوقت یه قدمم نیاین عقب
خنده در مسیر به روی دشمناتون هم فراموش نشه😊 . . .
Photo: @melika_aref 
#کرد #یارسان #کردستان #یارستان #اهل_حق #اهلحق #زندگی #برف #yarsan #ahlehaq 
#Schnee #winter #zwitserland #aargau 
#kurdistan
.
دوست داشتن
آخرین سکه ی ته جیب است
مادامی که در غربت هم گشنه ای و هم تشنه اما برای هیچ کدام کافی نیست؛
بهترین انتخاب نگاه داشتن است.
.
.
.
رند
.
.
.
و چه پیش پا افتاده دوست میدارد یکدیر را جنس دوپا که در فاصله ی چند سانتی از مغز زبان سکوت میکند و در فاصله ی چند متری از معبود عابد نگاه هم نمیکند؛
بی ایمان شدم و پر از ایمان.
.
.
.
رند
.
#دوست #دوست_داشتن #ناب #عشق #محبوب #معبود #مقصود #مذهب #کورد #کرد #صداقت #دخترک #تنها #شرف #ادامه #ماندن #نگاه #زمین #وطن #دالاهو #گهواره #نمیگویم #اما_میدارم #مثل_همه #پرسپولیس #استقلال
#love #to_love #to_like
. دوست داشتن آخرین سکه ی ته جیب است مادامی که در غربت هم گشنه ای و هم تشنه اما برای هیچ کدام کافی نیست؛ بهترین انتخاب نگاه داشتن است. . . . رند . . . و چه پیش پا افتاده دوست میدارد یکدیر را جنس دوپا که در فاصله ی چند سانتی از مغز زبان سکوت میکند و در فاصله ی چند متری از معبود عابد نگاه هم نمیکند؛ بی ایمان شدم و پر از ایمان. . . . رند . #دوست #دوست_داشتن #ناب #عشق #محبوب #معبود #مقصود #مذهب #کورد #کرد #صداقت #دخترک #تنها #شرف #ادامه #ماندن #نگاه #زمین #وطن #دالاهو #گهواره #نمیگویم #اما_میدارم #مثل_همه #پرسپولیس #استقلال #love #to_love #to_like
تماشای مسابقات کشتی جام جهان پهلوان تختی رایگان است ️سی و نهمین دوره رقابت های جام بین المللی تختی چهارم و پنجم بهمن ماه و به مدت دو روز در سالن شهید سروندی اندیمشک برگزار می شود. ️ این مسابقات ساعت نه صبح آغاز و بیست یک شب به پایان می رسد، 
این رقابت ها از ساعت چهارده در روزهای پنجشنبه و جمعه و به صورت مستقیم از شبکه های سوم سیما، ورزش، شما و مرکز خوزستان پخش و شهروندان در منازل خود می توانند این رقابت ها را تماشا کنند. ️

درب سالن از ساعت هشت صبح به روی تماشگران باز می شود و تماشای این مسابقات رایگان است

#ایران #چین #کوبا #ارمنستان #قزاقستان #فلسطین #کرواسی #صربستان #سیرالئون #گرجستان #آذربایجان
#ایذه #آبادان #ایلام #لالی #اندیکا #بروجرد #لرستان #خوزستان #اندیمشک #تهران #قم #کرمانشاه #لر #کرد #بختیاری #قهرمانی #جام #جام_تختی ️اخبار جام تختی در کانال #خبر_خوان_اندیمشک
@khabarkhan_andimeshk
تماشای مسابقات کشتی جام جهان پهلوان تختی رایگان است ️سی و نهمین دوره رقابت های جام بین المللی تختی چهارم و پنجم بهمن ماه و به مدت دو روز در سالن شهید سروندی اندیمشک برگزار می شود. ️ این مسابقات ساعت نه صبح آغاز و بیست یک شب به پایان می رسد، این رقابت ها از ساعت چهارده در روزهای پنجشنبه و جمعه و به صورت مستقیم از شبکه های سوم سیما، ورزش، شما و مرکز خوزستان پخش و شهروندان در منازل خود می توانند این رقابت ها را تماشا کنند. ️ درب سالن از ساعت هشت صبح به روی تماشگران باز می شود و تماشای این مسابقات رایگان است #ایران #چین #کوبا #ارمنستان #قزاقستان #فلسطین #کرواسی #صربستان #سیرالئون #گرجستان #آذربایجان #ایذه #آبادان #ایلام #لالی #اندیکا #بروجرد #لرستان #خوزستان #اندیمشک #تهران #قم #کرمانشاه #لر #کرد #بختیاری #قهرمانی #جام #جام_تختی ️اخبار جام تختی در کانال #خبر_خوان_اندیمشک @khabarkhan_andimeshk
موزیک جدیدم به نام هرچی کس به زودی
شعر از علی احمدیانی عزیز 👇👇👇👇👇 @ali_ahmadiyani 
تنظیم وضبط صدا پیمان شمس 👇👇👇👇👇 @peymanshams.music
با تشکر از آتلیه پیام دوست عزیزومهربونم پیام اسدی که زحمت عکسوکشیدن 👇👇👇👇👇 @payam_asadi1390
این آهنگو تقدیم میکنم اول به مادرم بعد به همه ی کسایی که مادر ندارن انشاءالله که مورد پسند شما سروران گرامی باشد
با تشکر از همه ی دوستای گلم 
مخصوصا داداش فریبرزعزیزاستاد بزرگ درام 👇👇👇👇👇 @fariborz.heydarian 
#کردموزیک 
#کرد
#کردی 
#غمگینم😔😔😭😭 #غمگین 
#دلشکسته 
#دلشکسته💔 
#مادرانه❤️ #مادر 
#کردموزیک۱ 
#کردی_کرمانشاهی 
#لکستان 
#لکی 
#لک_امیر
موزیک جدیدم به نام هرچی کس به زودی شعر از علی احمدیانی عزیز 👇👇👇👇👇 @ali_ahmadiyani تنظیم وضبط صدا پیمان شمس 👇👇👇👇👇 @peymanshams.music با تشکر از آتلیه پیام دوست عزیزومهربونم پیام اسدی که زحمت عکسوکشیدن 👇👇👇👇👇 @payam_asadi1390 این آهنگو تقدیم میکنم اول به مادرم بعد به همه ی کسایی که مادر ندارن انشاءالله که مورد پسند شما سروران گرامی باشد با تشکر از همه ی دوستای گلم مخصوصا داداش فریبرزعزیزاستاد بزرگ درام 👇👇👇👇👇 @fariborz.heydarian #کردموزیک #کرد #کردی #غمگینم😔😔😭😭 #غمگین #دلشکسته #دلشکسته💔 #مادرانه❤️ #مادر #کردموزیک۱ #کردی_کرمانشاهی #لکستان #لکی #لک_امیر
اهنگ بسیار بسیار زیبا و دلنشین داییکا(مادر من❤) با نوازندگی بسیار زیبا وپر احساس استاد عزیزم 
استاد بهزاد مقدس تقدیم به دوستانم وتمام مادران سرزمینم❤ سرت سلامت استاد عزیزم 🌹🌹 #بهزاد_مقدس#خراسانیها#خراسانشمالی#ساز#آواز#تنبور#تار#سه تار#خراسان_ جنوبی#کرد#کرمانجی#کرد_کرمانجی#کرد_کرمانشاه#کردستان#کرمانشاه#خراسان#دوتارخراسانی#دوتار#دوتارتربت#موسیقی_مقامی _خراسان#موسیقی_مقامی#
اهنگ بسیار بسیار زیبا و دلنشین داییکا(مادر من❤) با نوازندگی بسیار زیبا وپر احساس استاد عزیزم استاد بهزاد مقدس تقدیم به دوستانم وتمام مادران سرزمینم❤ سرت سلامت استاد عزیزم 🌹🌹 #بهزاد_مقدس#خراسانیها#خراسانشمالی#ساز#آواز#تنبور#تار#سه تار#خراسان_ جنوبی#کرد#کرمانجی#کرد_کرمانجی#کرد_کرمانشاه#کردستان#کرمانشاه#خراسان#دوتارخراسانی#دوتار#دوتارتربت#موسیقی_مقامی _خراسان#موسیقی_مقامی#
.
نام:عقرب🐎
پدر:سلطان گنبد🐎
مادر:مهتاب🦄
نژاد: کُرد اصیل🔥
جنسیت:نریان♂
محل نگهداری:کرمانشاه🌎
مالک:اقای جعفری👤
. نام:عقرب🐎 پدر:سلطان گنبد🐎 مادر:مهتاب🦄 نژاد: کُرد اصیل🔥 جنسیت:نریان♂ محل نگهداری:کرمانشاه🌎 مالک:اقای جعفری👤 "متاسفانه عقرب اسطوره ای در تاریخ ۹۷/۹/۱۳ به بهشت اسبان رهسپار شد بلاگردان اقای جعفری و خانواده محترمشون" _________________________________ #عقرب#اصفهان#تیزپا#مهتاب#موسوی#جادو#کیانی#مشتی#اسبِ_ایران#کرد#نریان#کرمانشاه#جعفری#ایران#اسطوره#کولاک#زردالو#انسیاتور#دازماهان#سروناز#و...
#این #آقا #پوریا #را #که #در #بازار #رشت #اوازهای #بسطامی #را #می‌خواند و #مردم #پولی #به #او #می‌دادند، فاطمه خانم خواهر #ایرج بسطامی #شناسایی #کرد و #یک #سال #هست #در #دامان #خانواده بسطامی #رشد #می‌کند.
امسال #پنجم #دی‌ #ماه بر #آرامگاه بسطامی خواند و همه را حیرت زده کرد؛ آن خانمی هم که دست بر ویلچر او گذاشته هنرمند توانا بانو هنگامه اخوان هست ... #😍 #😊
#این #آقا #پوریا #را #که #در #بازار #رشت #اوازهای #بسطامی #را #می‌خواند و #مردم #پولی #به #او #می‌دادند، فاطمه خانم خواهر #ایرج بسطامی #شناسایی #کرد و #یک #سال #هست #در #دامان #خانواده بسطامی #رشد #می‌کند. امسال #پنجم #دی‌ #ماه بر #آرامگاه بسطامی خواند و همه را حیرت زده کرد؛ آن خانمی هم که دست بر ویلچر او گذاشته هنرمند توانا بانو هنگامه اخوان هست ... #😍 #😊
.
کلیپ جدید هنرمند هیرداد منصوری با عنوان خالان منتشر شد
نسخه ی کامل درسایت www.kordmusic1.com وازطریق سرچ در گوگل 
#کورد #کرد #کوردی #کرمانشاه #کردی_شاد #موسیقی #موزیک #هیرداد_منصوری 
@kordmusic1 
@hojatdirectormusic 
@shene_y_shahoo 
@hirdadmusic.official
داخۆم وەھار بەی؟
گەڵا سۆز بووە؟
 دڵو من دیسان وەشی وینۆوە؟ ____کوێستان___
____________
#نودشه #نودشه_پاوه_کرمانشاه #مهاباد #بوکان #سردشت #نقده #سقز #ارومیه #کرد #اورامانات #پاوه #سروآباد #کامیاران #روانسر #سنندج #موسیقی #برف #زمستان
📌شارکم بوکانی خوشەویست💙
تکایه بو شاره جوانه بوکان دەڵیک کامینت بکە❤
.
.
. .
. 🌐 مهاباد۳🌐
🌐تنها صفحه رسمی شهرستان مهاباد در انیستاگرام🌐
َ🌐 @Mahabad3 🌐
.
.
.
#mahabad #mahabad3 #sablaq #kurd #kord #kurdstan #kordstan #urmia #irbil #sena #mahabad2018 #mahabadi #مهاباد #مهاباد۳ #سابلاغ #کورد #کرد #کردستان #کوردستان #بوکان #موکریان #سنه #مهاباد_سیتی #بوکانجلس #بوکانیا #بوکانیا #بوکانیم
📌شارکم بوکانی خوشەویست💙 تکایه بو شاره جوانه بوکان دەڵیک کامینت بکە❤ . . . . . 🌐 مهاباد۳🌐 🌐تنها صفحه رسمی شهرستان مهاباد در انیستاگرام🌐 َ🌐 @Mahabad3 🌐 . . . #mahabad #mahabad3 #sablaq #kurd #kord #kurdstan #kordstan #urmia #irbil #sena #mahabad2018 #mahabadi #مهاباد #مهاباد۳ #سابلاغ #کورد #کرد #کردستان #کوردستان #بوکان #موکریان #سنه #مهاباد_سیتی #بوکانجلس #بوکانیا #بوکانیا #بوکانیم
کورد یعنی.... کرد یعنی یک اصالت

ناب ... ناب

کرد یعنی یک سوال بی جواب

کرد یعنی منصور بر دار باش

مرگ را در آغوش و بیدار باش

کرد یعنی گریه های تا خدا

کرد یعنی سوزش بی انتها

کرد یعنی صد شهید و یک مزار

کرد یعنی برکه های بی قرار

کرد یعنی مویه های انتظار

کرد یعنی سالهای بی بهار

کرد نام یک قوم از پدر

کرد یعنی عاشقی کردن تا جنون

کرد یعنی نه مذهب نه مرز

بلکه خون 
کرد یعنی عاشقی کردن تا جنون

#کرد #کردستان #پست_جدید #عاشقانه #کرمانشاه #ایلام #مریوان #روانسر #قروه #آذربایجان #ترک #اهنگ
کورد یعنی.... کرد یعنی یک اصالت ناب ... ناب کرد یعنی یک سوال بی جواب کرد یعنی منصور بر دار باش مرگ را در آغوش و بیدار باش کرد یعنی گریه های تا خدا کرد یعنی سوزش بی انتها کرد یعنی صد شهید و یک مزار کرد یعنی برکه های بی قرار کرد یعنی مویه های انتظار کرد یعنی سالهای بی بهار کرد نام یک قوم از پدر کرد یعنی عاشقی کردن تا جنون کرد یعنی نه مذهب نه مرز بلکه خون کرد یعنی عاشقی کردن تا جنون #کرد #کردستان #پست_جدید #عاشقانه #کرمانشاه #ایلام #مریوان #روانسر #قروه #آذربایجان #ترک #اهنگ
😍 گرووپی شیلان 😍
.
🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧
.
هێمن گەردیگلانی
09907573911
.

شەوێکی خۆش لەگەڵ ئەندامانی گرووپی شیلان .
🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧
.
@mohsenmohammadi9048 
@farman0109 
@farman0108
@hemen.zarb.official

#بوکان #بوکانی #سقز #بانە #مهاباد #سردشت #شنو #پیرانشهر #نقدە #مریوان #سنە #ارومیە #ایران #کورد #کوردی #کوردستان
#کردستان #کرد #تبل #طبل #ضرب #زرب #تمپو #تنبک #نای #موسیقی #گروه #تک نوازی #جالب #دیدنی
😍 گرووپی شیلان 😍 . 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 . هێمن گەردیگلانی 09907573911 . شەوێکی خۆش لەگەڵ ئەندامانی گرووپی شیلان . 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 . @mohsenmohammadi9048 @farman0109 @farman0108 @hemen.zarb.official #بوکان #بوکانی #سقز #بانە #مهاباد #سردشت #شنو #پیرانشهر #نقدە #مریوان #سنە #ارومیە #ایران #کورد #کوردی #کوردستان #کردستان #کرد #تبل #طبل #ضرب #زرب #تمپو #تنبک #نای #موسیقی #گروه #تک نوازی #جالب #دیدنی
اسم:نوتو خورشیدی
قیمت:4هزار تومن
ارسال به تمام نقاط ایران
خرید برای سنندجی ها از طریق وبسایت یا اپلیکیشن(گه وره مال)

Www.gawramal.com

#سنه#سنندج#کردستان#کرد#بانه#سقز#مریوان#دهگلان#بیجار#قروه#اقبال#دیواندره#شار#شار_سنه#شهر_سنندج#تهران#کردی#کچ#کور#هدیه#کادو#کوردستان#مهاباد#ایلام#لر#اینستا#دعوا#زماون#خوشی#دوستی
اسم:نوتو خورشیدی قیمت:4هزار تومن ارسال به تمام نقاط ایران خرید برای سنندجی ها از طریق وبسایت یا اپلیکیشن(گه وره مال) Www.gawramal.com #سنه#سنندج#کردستان#کرد#بانه#سقز#مریوان#دهگلان#بیجار#قروه#اقبال#دیواندره#شار#شار_سنه#شهر_سنندج#تهران#کردی#کچ#کور#هدیه#کادو#کوردستان#مهاباد#ایلام#لر#اینستا#دعوا#زماون#خوشی#دوستی
اینا دیونن یا ما خیلی از کارا بلد نیستیم ولی باحالن🤣🤣🤣😂😜
@video_tanz_rooz 
پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم

ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏
#موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر
#کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله
#مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
اینا دیونن یا ما خیلی از کارا بلد نیستیم ولی باحالن🤣🤣🤣😂😜 @video_tanz_rooz پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏 #موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر #کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله #مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
نام:سمپریوم
قیمت:۶هزار تومن
ارسال به تمام نقاط ایران
خرید برای سنندجی ها از طریق وبسایت یا اپلیکیشن(گه وره مال)

Www.gawramal.com

#سنه#سنندج#کردستان#کرد#بانه#سقز#مریوان#دهگلان#بیجار#قروه#اقبال#دیواندره#شار#شار_سنه#شهر_سنندج#تهران#کردی#کچ#کور#هدیه#کادو#کوردستان#مهاباد#ایلام#لر#اینستا#دعوا#زماون#خوشی#دوستی
نام:سمپریوم قیمت:۶هزار تومن ارسال به تمام نقاط ایران خرید برای سنندجی ها از طریق وبسایت یا اپلیکیشن(گه وره مال) Www.gawramal.com #سنه#سنندج#کردستان#کرد#بانه#سقز#مریوان#دهگلان#بیجار#قروه#اقبال#دیواندره#شار#شار_سنه#شهر_سنندج#تهران#کردی#کچ#کور#هدیه#کادو#کوردستان#مهاباد#ایلام#لر#اینستا#دعوا#زماون#خوشی#دوستی
اسم:آستروفیتوم
قیمت:۵هزار تومن
ارسال به تمام نقاط ایران
خرید برای سنندجی ها از طریق وبسایت یا اپلیکیشن(گه وره مال)

Www.gawramal.com

#سنه#سنندج#کردستان#کرد#بانه#سقز#مریوان#دهگلان#بیجار#قروه#اقبال#دیواندره#شار#شار_سنه#شهر_سنندج#تهران#کردی#کچ#کور#هدیه#کادو#کوردستان#مهاباد#ایلام#لر#اینستا#دعوا#زماون#خوشی#دوستی
اسم:آستروفیتوم قیمت:۵هزار تومن ارسال به تمام نقاط ایران خرید برای سنندجی ها از طریق وبسایت یا اپلیکیشن(گه وره مال) Www.gawramal.com #سنه#سنندج#کردستان#کرد#بانه#سقز#مریوان#دهگلان#بیجار#قروه#اقبال#دیواندره#شار#شار_سنه#شهر_سنندج#تهران#کردی#کچ#کور#هدیه#کادو#کوردستان#مهاباد#ایلام#لر#اینستا#دعوا#زماون#خوشی#دوستی
ادامه کلیپ قبلی خخخخخخخخخ به دادش برسین بنده خدا رو 🤣😂🤣🤣😂
@video_tanz_rooz 
پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم

ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏
#موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر
#کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله
#مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
ادامه کلیپ قبلی خخخخخخخخخ به دادش برسین بنده خدا رو 🤣😂🤣🤣😂 @video_tanz_rooz پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏 #موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر #کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله #مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
#‌دولت #امارات #نرخ #بیکاری #در #این #کشور #را #صفر #درصد #اعلام #کرد ... میزان درآمد سالانه هر کارمند 
در امارات سالانه 83000 دلار است 
یعنی به پول ایران 900 میلیون تومان!! در این کشور تعداد افراد بدون خانه صفر
 است و دولت موظف است به همه افراد 
جامعه که از هر مذهب و زبانی باشند و
 اقامت امارات را داشته باشند به آنها خانه رایگان بدهد

یعنی شما اگر اقامت دائم کشور را داشته باشید دولت در عرض ۳ ماه باید اجبارا شما را رایگان صاحب خانه کند

اونوقت ایران که یکی از ثروتمندترین 
کشورهای دنیاست باید حسرت یک کشور مثل امارات رو بخوره #😳
#‌دولت #امارات #نرخ #بیکاری #در #این #کشور #را #صفر #درصد #اعلام #کرد ... میزان درآمد سالانه هر کارمند در امارات سالانه 83000 دلار است یعنی به پول ایران 900 میلیون تومان!! در این کشور تعداد افراد بدون خانه صفر است و دولت موظف است به همه افراد جامعه که از هر مذهب و زبانی باشند و اقامت امارات را داشته باشند به آنها خانه رایگان بدهد یعنی شما اگر اقامت دائم کشور را داشته باشید دولت در عرض ۳ ماه باید اجبارا شما را رایگان صاحب خانه کند اونوقت ایران که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست باید حسرت یک کشور مثل امارات رو بخوره #😳
.
عکس داریم چه عکسی🐆
ایشون لینکس هستد.
متاسفانه به شدت نادر و حضورش در مناطق مختلف کشورمان فقط پس از پیدا شدن جسدش ثبت می شود.
عکس از لینکس در طبیعت کشورمان خیلی خیلی کم هست.
عکس از یحیی آزاد - #قزوین.
@azad_y2018
.
. .
.

#پلنگ #یوزپلنگ #شکار #شکارچی #پرسپولیس #استقلال #لر #کرد #ترک #عرب #بلوچ #تهران #شیراز #اصفهان #تبریز #مشهد #کرمان #بوشهر #بندرعباس #گنج #دفینه #زیرخاکی #کیروش #علیرضا_بیرانوند #سردار_آزمون #مهدی_طارمی #ایران#گربه#سگ
. عکس داریم چه عکسی🐆 ایشون لینکس هستد. متاسفانه به شدت نادر و حضورش در مناطق مختلف کشورمان فقط پس از پیدا شدن جسدش ثبت می شود. عکس از لینکس در طبیعت کشورمان خیلی خیلی کم هست. عکس از یحیی آزاد - #قزوین. @azad_y2018 . . . . #پلنگ #یوزپلنگ #شکار #شکارچی #پرسپولیس #استقلال #لر #کرد #ترک #عرب #بلوچ #تهران #شیراز #اصفهان #تبریز #مشهد #کرمان #بوشهر #بندرعباس #گنج #دفینه #زیرخاکی #کیروش #علیرضا_بیرانوند #سردار_آزمون #مهدی_طارمی #ایران#گربه#سگ
چوپان #کرد _ #سقز زیبا

#kurdistan #saqqez
💞فروشی کره مادیان از سهیل حیدر فوق العاده دم گیر💞
🐎فروشی🐎فروشی🐎فروشی🐎
مادیان
کری سهیل حیدر
8ماهه
مکان خمینی شهر
09134750543
قیمت ۲۰ ملیون
#خرید_فروش #خرید #فروش #اسبها #تبلیغات_اسب #اسب_عرب_مصری #اسب_دره_شور #اسب #سیلمی_درهشوری #درهشوری #کرد #kingsman #horse #horse #asb تبلیغات_اسب 
#فروش_ويژه
#کرند #فروشی_اینترنتی
#تبلیغات_در_اینستاگرام
#اسب_عرب
#رایگان 💞💞 @bazarghaniasb
♥️♥️ @bazarghaniasb
🎗🎗 @bazarghaniasb
💞فروشی کره مادیان از سهیل حیدر فوق العاده دم گیر💞 🐎فروشی🐎فروشی🐎فروشی🐎 مادیان کری سهیل حیدر 8ماهه مکان خمینی شهر 09134750543 قیمت ۲۰ ملیون #خرید_فروش #خرید #فروش #اسبها #تبلیغات_اسب #اسب_عرب_مصری #اسب_دره_شور #اسب #سیلمی_درهشوری #درهشوری #کرد #kingsman #horse #horse #asb تبلیغات_اسب #فروش_ويژه #کرند #فروشی_اینترنتی #تبلیغات_در_اینستاگرام #اسب_عرب #رایگان 💞💞 @bazarghaniasb ♥️♥️ @bazarghaniasb 🎗🎗 @bazarghaniasb
هەواڵێکی خۆش 
ـ
ـ
ـ
(سفین کانبی ریس فدارسیون فوتبال کوردستان خبر شرکت کردن تیم جوانان کردستان در Norway Cup را تایید کرد 
و از سفرش بە لهستان برای شرکت مجدد در مسابقات Conifa Cup (تورنمت مربوط به ایالت های خودمختار) که سابقه قهرمانی در آن تورنمت را دارد اعلام کرد)
ـ
سه‌رۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان له‌ لێدوانێكی تایبه‌ت بۆ كوردستان24 به‌شداریكردنی هه‌ڵبژارده‌ی لاوانی كوردستانی له‌ جامی نۆروه‌ی كه‌پی 2019 راگه‌یاند و ئاماژه‌ی به‌ دوو بابه‌تی دیكه‌ی جیاوازیش كرد.

سه‌فین كانه‌بی به‌ كوردستان24ـی راگه‌یاند به‌ سووپاسه‌وه‌ له‌ لایه‌ن حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستانه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی دراوه‌ له‌سه‌ر ئه‌وه‌ی تێچووی ته‌واوی شاندی هه‌ڵبژارده‌ی لاوانی كوردستان بۆ به‌شداریكردن له‌ نۆروه‌ی كه‌پی 2019 بگرنه‌ ئه‌ستۆ.

سه‌فین كانه‌بی ده‌شڵێت: سبه‌ی پێنجشه‌ممه‌ به‌ مه‌به‌ستی كۆبوونه‌وه‌ی ساڵانه‌ی كۆنیفا ده‌چمه‌ پۆڵه‌ندا بۆ ئه‌وه‌ی به‌شداریكردنی هه‌ڵبژارده‌ی كوردستان له‌ پاڵه‌وانێتی كۆنیفا یه‌كلایی بكه‌مه‌وە 
ـ
ـ

#kurdish #erbil #kurdistan #kurdishboy #rojhalat #dalkurdff 
#کوردستان #کورد #بوکان #سنندج
#کوردم #هربژی_کورد #کرمانشاه #کردستان #روژهلات #کرد #دالکورد #سولیمانی #هەولیر #هولیر #دهوک #زاخۆ
هەواڵێکی خۆش ـ ـ ـ (سفین کانبی ریس فدارسیون فوتبال کوردستان خبر شرکت کردن تیم جوانان کردستان در Norway Cup را تایید کرد و از سفرش بە لهستان برای شرکت مجدد در مسابقات Conifa Cup (تورنمت مربوط به ایالت های خودمختار) که سابقه قهرمانی در آن تورنمت را دارد اعلام کرد) ـ سه‌رۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی كوردستان له‌ لێدوانێكی تایبه‌ت بۆ كوردستان24 به‌شداریكردنی هه‌ڵبژارده‌ی لاوانی كوردستانی له‌ جامی نۆروه‌ی كه‌پی 2019 راگه‌یاند و ئاماژه‌ی به‌ دوو بابه‌تی دیكه‌ی جیاوازیش كرد. سه‌فین كانه‌بی به‌ كوردستان24ـی راگه‌یاند به‌ سووپاسه‌وه‌ له‌ لایه‌ن حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستانه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی دراوه‌ له‌سه‌ر ئه‌وه‌ی تێچووی ته‌واوی شاندی هه‌ڵبژارده‌ی لاوانی كوردستان بۆ به‌شداریكردن له‌ نۆروه‌ی كه‌پی 2019 بگرنه‌ ئه‌ستۆ. سه‌فین كانه‌بی ده‌شڵێت: سبه‌ی پێنجشه‌ممه‌ به‌ مه‌به‌ستی كۆبوونه‌وه‌ی ساڵانه‌ی كۆنیفا ده‌چمه‌ پۆڵه‌ندا بۆ ئه‌وه‌ی به‌شداریكردنی هه‌ڵبژارده‌ی كوردستان له‌ پاڵه‌وانێتی كۆنیفا یه‌كلایی بكه‌مه‌وە ـ ـ #kurdish #erbil #kurdistan #kurdishboy #rojhalat #dalkurdff #کوردستان #کورد #بوکان #سنندج #کوردم #هربژی_کورد #کرمانشاه #کردستان #روژهلات #کرد #دالکورد #سولیمانی #هەولیر #هولیر #دهوک #زاخۆ
خخخخخ عجبا همینمون مونده بزاییم .😂🤣🤣😂😂🤣😂😂
@video_tanz_rooz 
پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم

ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏
#موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر
#کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله
#مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است
خخخخخ عجبا همینمون مونده بزاییم .😂🤣🤣😂😂🤣😂😂 @video_tanz_rooz پیج رو فالو کنید به حمایتتون نیاز داریم ممنون بابت لایک و کامنتهای زیباتون🙏 #موزیک #خنده #خنده_دار #طنز #جالب #دختر #پسر #کلیپ #موسیقی #شوخی #کرد #فان #خز #باحال #سوتی #دابسمش #خندوانه #داف #کمدی #چالش #سکانس #خانم #سکانس #پسرخاله #دخترخاله #مهران_مدیری_در_قلب_ما_یک_اسطوره_است