an online Instagram web viewer

Photos and videos from instagram posts tagged with #اکتروس

Images and videos tagged with #اکتروس

ادبلو چیست و چگونه کار میکند؟
.
.
ادبلو یا مایع اگزوز دیزل (Diesel Engine Exhaust Fluid DEEF) که در ایران و اروپا به نام ادبلو AdBlue معروف است، براساس استاندارد ISO 22241 یک محلول اوره می‌باشد که از ۳۲٫۵٪ اوره خالص (AUS 32) و ۶۷٫۵٪ آب دیونایز تشکیل گردیده است.
ادبلو به طور گسترده در خودروهای دیزل یورو ۵ و یورو ۶ مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول یک مایع مصرفی در قسمت کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) خودروهای دیزل بوده و میزان گازهای سمی اکسیدهای نیتروژن NOx را به میزان بسیار بالایی کاهش می‌دهد. انجمن خوروسازان آلمان یا VDA نام تجاری ادبو را کنترل و مدیریت میکند.

افزایش میزان اکسیژن در مخلوط هوا و سوخت لزوما باعث تولید اکسیدهای نیتروژن (NOx) می‌گردد که جزء آلاینده‌های سمی محسوب می‌گردند و از عوامل اصلی بارانهای اسیدی می‌باشد. به همین دلیل سیستم کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) در موتورهای دیزل برای کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن (NOx) ناشی از احتراق استفاده می‌گردد. محلول ادبلو که در مخزن اختصاصی در خودرو نگهداری می‌گردد در گازهای خروجی حاصل از احراق در مسیر اگزوز تزریق شده و پس از تبخیر به آمونیاک و دی‌اکسید کربن تجزیه می‌گردد. در کاتالیست سیستم SCR گازهای NOx در مجاورت کاتالیست با آمونیاک (NH3)  واکنش داده و به آب و نیتروژن (N2) تجزیه می‌گردد که هر دو آنها بی ضرر بوده و از اگزوز خارج می‌شوند.در بعضی از خودروها پرکن مخزن ادبلو در کنار پرکن مخزن گازوئیل قرار دار
.
. 
دوستی رو سراع دارم که بجای ادبلو از مایع ظرف شویی استفاده میکنه!!😂
.
.

#کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک 💎مجلہ تخصصے خودرو💎
@Motocarnews.ir
ادبلو چیست و چگونه کار میکند؟ . . ادبلو یا مایع اگزوز دیزل (Diesel Engine Exhaust Fluid DEEF) که در ایران و اروپا به نام ادبلو AdBlue معروف است، براساس استاندارد ISO 22241 یک محلول اوره می‌باشد که از ۳۲٫۵٪ اوره خالص (AUS 32) و ۶۷٫۵٪ آب دیونایز تشکیل گردیده است. ادبلو به طور گسترده در خودروهای دیزل یورو ۵ و یورو ۶ مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول یک مایع مصرفی در قسمت کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) خودروهای دیزل بوده و میزان گازهای سمی اکسیدهای نیتروژن NOx را به میزان بسیار بالایی کاهش می‌دهد. انجمن خوروسازان آلمان یا VDA نام تجاری ادبو را کنترل و مدیریت میکند. افزایش میزان اکسیژن در مخلوط هوا و سوخت لزوما باعث تولید اکسیدهای نیتروژن (NOx) می‌گردد که جزء آلاینده‌های سمی محسوب می‌گردند و از عوامل اصلی بارانهای اسیدی می‌باشد. به همین دلیل سیستم کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) در موتورهای دیزل برای کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن (NOx) ناشی از احتراق استفاده می‌گردد. محلول ادبلو که در مخزن اختصاصی در خودرو نگهداری می‌گردد در گازهای خروجی حاصل از احراق در مسیر اگزوز تزریق شده و پس از تبخیر به آمونیاک و دی‌اکسید کربن تجزیه می‌گردد. در کاتالیست سیستم SCR گازهای NOx در مجاورت کاتالیست با آمونیاک (NH3)  واکنش داده و به آب و نیتروژن (N2) تجزیه می‌گردد که هر دو آنها بی ضرر بوده و از اگزوز خارج می‌شوند.در بعضی از خودروها پرکن مخزن ادبلو در کنار پرکن مخزن گازوئیل قرار دار . . دوستی رو سراع دارم که بجای ادبلو از مایع ظرف شویی استفاده میکنه!!😂 . . #کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک 💎مجلہ تخصصے خودرو💎 @Motocarnews.ir
ادبلو چیست و چگونه کار میکند؟
.
.
ادبلو یا مایع اگزوز دیزل (Diesel Engine Exhaust Fluid DEEF) که در ایران و اروپا به نام ادبلو AdBlue معروف است، براساس استاندارد ISO 22241 یک محلول اوره می‌باشد که از ۳۲٫۵٪ اوره خالص (AUS 32) و ۶۷٫۵٪ آب دیونایز تشکیل گردیده است.
ادبلو به طور گسترده در خودروهای دیزل یورو ۵ و یورو ۶ مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول یک مایع مصرفی در قسمت کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) خودروهای دیزل بوده و میزان گازهای سمی اکسیدهای نیتروژن NOx را به میزان بسیار بالایی کاهش می‌دهد. انجمن خوروسازان آلمان یا VDA نام تجاری ادبو را کنترل و مدیریت میکند.

افزایش میزان اکسیژن در مخلوط هوا و سوخت لزوما باعث تولید اکسیدهای نیتروژن (NOx) می‌گردد که جزء آلاینده‌های سمی محسوب می‌گردند و از عوامل اصلی بارانهای اسیدی می‌باشد. به همین دلیل سیستم کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) در موتورهای دیزل برای کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن (NOx) ناشی از احتراق استفاده می‌گردد. محلول ادبلو که در مخزن اختصاصی در خودرو نگهداری می‌گردد در گازهای خروجی حاصل از احراق در مسیر اگزوز تزریق شده و پس از تبخیر به آمونیاک و دی‌اکسید کربن تجزیه می‌گردد. در کاتالیست سیستم SCR گازهای NOx در مجاورت کاتالیست با آمونیاک (NH3)  واکنش داده و به آب و نیتروژن (N2) تجزیه می‌گردد که هر دو آنها بی ضرر بوده و از اگزوز خارج می‌شوند.در بعضی از خودروها پرکن مخزن ادبلو در کنار پرکن مخزن گازوئیل قرار دار
.
. 
دوستی رو سراع دارم که بجای ادبلو از مایع ظرف شویی استفاده میکنه!!😂
.
.

#کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
ادبلو چیست و چگونه کار میکند؟ . . ادبلو یا مایع اگزوز دیزل (Diesel Engine Exhaust Fluid DEEF) که در ایران و اروپا به نام ادبلو AdBlue معروف است، براساس استاندارد ISO 22241 یک محلول اوره می‌باشد که از ۳۲٫۵٪ اوره خالص (AUS 32) و ۶۷٫۵٪ آب دیونایز تشکیل گردیده است. ادبلو به طور گسترده در خودروهای دیزل یورو ۵ و یورو ۶ مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول یک مایع مصرفی در قسمت کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) خودروهای دیزل بوده و میزان گازهای سمی اکسیدهای نیتروژن NOx را به میزان بسیار بالایی کاهش می‌دهد. انجمن خوروسازان آلمان یا VDA نام تجاری ادبو را کنترل و مدیریت میکند. افزایش میزان اکسیژن در مخلوط هوا و سوخت لزوما باعث تولید اکسیدهای نیتروژن (NOx) می‌گردد که جزء آلاینده‌های سمی محسوب می‌گردند و از عوامل اصلی بارانهای اسیدی می‌باشد. به همین دلیل سیستم کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) در موتورهای دیزل برای کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن (NOx) ناشی از احتراق استفاده می‌گردد. محلول ادبلو که در مخزن اختصاصی در خودرو نگهداری می‌گردد در گازهای خروجی حاصل از احراق در مسیر اگزوز تزریق شده و پس از تبخیر به آمونیاک و دی‌اکسید کربن تجزیه می‌گردد. در کاتالیست سیستم SCR گازهای NOx در مجاورت کاتالیست با آمونیاک (NH3)  واکنش داده و به آب و نیتروژن (N2) تجزیه می‌گردد که هر دو آنها بی ضرر بوده و از اگزوز خارج می‌شوند.در بعضی از خودروها پرکن مخزن ادبلو در کنار پرکن مخزن گازوئیل قرار دار . . دوستی رو سراع دارم که بجای ادبلو از مایع ظرف شویی استفاده میکنه!!😂 . . #کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
.
خودروسازی ولوو از یک اتوبوس برقی خودران ۱۲ متری رونمایی کرده که با  ۹۳ نفر ظرفیت قابلیت حمل ۵۷ سرنشین ایستاده را نیز دارد

بر خلاف اتوبوس‌های معمولی که در شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی در سراسر جهان به کار گرفته می‌شوند، این خودروی برقی آلودگی ناچیزی دارد و نسبت به اتوبوس دیزلی معادلش ۸۰ درصد انرژی کمتری مصرف می‌کند.

این اتوبوس با همکاری دانشگاه سنگاپور دانشگاه نان یانگ (NTU) طراحی شده و برای هدایت، از حسگرها و سامانه ناوبری استفاده می‌کند که با هوش مصنوعی اداره می‌شوند.

این سامانه شامل حسگرهای تشخیص نور و لیدار، دوربین‌های دوگانه است که می‌توانند تصاویر را به طور سه‌بعدی درک کنند و با سامانه جهانی ناوبری ماهواره شوند.

این سامانه مشابه GPS عمل می‌کند با این تفاوت که منابع چندگانه‌ای از داده‌ها را به کار می‌گیرد تا دقت نقطه‌یابی را به حد سانتی‌متر برساند.

این اتوبوس قرار است در چند جاده همگانی آزمایش شود و انتظار می‌رود به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کند.
. خودروسازی ولوو از یک اتوبوس برقی خودران ۱۲ متری رونمایی کرده که با ۹۳ نفر ظرفیت قابلیت حمل ۵۷ سرنشین ایستاده را نیز دارد بر خلاف اتوبوس‌های معمولی که در شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی در سراسر جهان به کار گرفته می‌شوند، این خودروی برقی آلودگی ناچیزی دارد و نسبت به اتوبوس دیزلی معادلش ۸۰ درصد انرژی کمتری مصرف می‌کند. این اتوبوس با همکاری دانشگاه سنگاپور دانشگاه نان یانگ (NTU) طراحی شده و برای هدایت، از حسگرها و سامانه ناوبری استفاده می‌کند که با هوش مصنوعی اداره می‌شوند. این سامانه شامل حسگرهای تشخیص نور و لیدار، دوربین‌های دوگانه است که می‌توانند تصاویر را به طور سه‌بعدی درک کنند و با سامانه جهانی ناوبری ماهواره شوند. این سامانه مشابه GPS عمل می‌کند با این تفاوت که منابع چندگانه‌ای از داده‌ها را به کار می‌گیرد تا دقت نقطه‌یابی را به حد سانتی‌متر برساند. این اتوبوس قرار است در چند جاده همگانی آزمایش شود و انتظار می‌رود به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کند.
Nowruz Happy

Mercedes Benz : ‌ ‌ ‌‌‌ ‌
همه به شما می گویند:
سال خوبی داشته باشید
ولی من به شما می گویم :
Nowruz Happy Mercedes Benz : ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ همه به شما می گویند: سال خوبی داشته باشید ولی من به شما می گویم : "سال خوبی را برای خودتان خلق کنید" به فکر آمدن روزهای خوب نباشید! آنها نخواهند آمد به فکر ساختن باشید… روزهای خوب را باید ساخت آرزو می کنم بهترین معمار سال جدید باشید... سال نو‌مبارک💙 #معرفت_مشهد#قطعات_یدکی#کامیون#مرسدس_بنز#اکسور#اتگو#اکتروس#نیازی_مشهد#معرفت#لوازم_یدکی#نوروز۹۸#سال_جدید#سفر
سال نو مبارک...
امیدوارم در سال جدید تمام ارزوهاتون مصلحت زندگیتون قرار بگیره و ب تمام خواسته‌هاتون برسین...🙏❤
پیروز و تندرست باشید...😍🙋🏽‍♂️❤
@volvotrucks
#VolvoTrucksMoment #volvofh #Trucker #volvoTruck #trucks #trucksofinstagram #truck #europe_truc۲k
🔴
#road #volvo #truck #love #driver #diesel
#ولوو #تریلی #کامیون #راننده #جاده #ترانزیت #مان #اسکانیا #اکتروس #اکسور #بنز #دلار #خبرفوری #ماک #افرود #ماشین #اروپا
سال نو مبارک... امیدوارم در سال جدید تمام ارزوهاتون مصلحت زندگیتون قرار بگیره و ب تمام خواسته‌هاتون برسین...🙏❤ پیروز و تندرست باشید...😍🙋🏽‍♂️❤ @volvotrucks #VolvoTrucksMoment #volvofh #Trucker #volvoTruck #trucks #trucksofinstagram #truck #europe_truc۲k 🔴 #road #volvo #truck #love #driver #diesel #ولوو #تریلی #کامیون #راننده #جاده #ترانزیت #مان #اسکانیا #اکتروس #اکسور #بنز #دلار #خبرفوری #ماک #افرود #ماشین #اروپا
اطلاعات داخل نمایشگر
1. وضعیت تعویض دنده  Mدستی و Aاتوماتیک
2.حالت کارایی
P برای حداکثر قدرت
E برای وضعیت بهینه
برای حالت استاندارد حدفی دیده نمی شود
(توجه در حالت بهینه خودرودنده معکوس انجام نمی دهد)
.
.
#کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
اطلاعات داخل نمایشگر 1. وضعیت تعویض دنده Mدستی و Aاتوماتیک 2.حالت کارایی P برای حداکثر قدرت E برای وضعیت بهینه برای حالت استاندارد حدفی دیده نمی شود (توجه در حالت بهینه خودرودنده معکوس انجام نمی دهد) . . #کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
▶▶▶▶▶@diesel_khodro_iran ◀
■●■ Atego Gearbox G210_11 گیربکس اتکو ■●■
●■◀سال نو پیشاپیش بر همه هموطنان و هم فرهنگیان عزیز مبارک▶■● 🚛 🚚 🚛 🚚 🚛 🚚
.@diesel_khodro_iran
.@diesel_khodro_iran
.@diesel_khodro_iran
•••••••••••••○○○○○○○○○
#diesel_khodro_Iran #actros #axor #atego #arocs #antos #trucks #truckmechanic #mechanic #mercedes_mechanic #gearbox #Iran #Germany #truck #benztruck #unimog #تریلی #کامیون #اتکو #اکسور #اکتروس #موتور #مکانیک #تعمیرگاه #تعمیرگاه_گواه #گواه_سبزوار #گواه_تهران #بنز #مکانیک #گیربکس #دیزل
▶▶▶▶▶@diesel_khodro_iran ◀ ■●■ Atego Gearbox G210_11 گیربکس اتکو ■●■ ●■◀سال نو پیشاپیش بر همه هموطنان و هم فرهنگیان عزیز مبارک▶■● 🚛 🚚 🚛 🚚 🚛 🚚 [email protected]_khodro_iran [email protected]_khodro_iran [email protected]_khodro_iran •••••••••••••○○○○○○○○○ #diesel_khodro_Iran #actros #axor #atego #arocs #antos #trucks #truckmechanic #mechanic #mercedes_mechanic #gearbox #Iran #Germany #truck #benztruck #unimog #تریلی #کامیون #اتکو #اکسور #اکتروس #موتور #مکانیک #تعمیرگاه #تعمیرگاه_گواه #گواه_سبزوار #گواه_تهران #بنز #مکانیک #گیربکس #دیزل
.
عید که میاد راننده ها میرن خونه کمک همسرانشون برای هونو(خونه)تکونی،  بریم ببینیم چی میشه😉
اسکانیا ۱۱۳:عزیزم نمیزارم دست به سیاه سفید بزنی
هوو: وای بازم لیوان شکستم
کاماز: (زنگ میزنه به دوستاش): اره یکم زیر لباسم قایم کردم شب میارم بریم
ولوو زرد: خانوم اگه من کار کنم باید نهار دو بشقاب غذا بخورم
مترویی: جذبه ش انقد زیاده که خانومش میگه تو فقط بشین پیشم من همه کارا رو انجام میدم
دانگ فنگ: من بیشتر از دو ساعت کار نمیکنما گفته باشم
بنز ۱۹۲۱: اینجا تموم شد بریم خونه ی مامانم اینارم تمیز کنم( بس که از کار کردن خسته نمیشه)
رنو: به خانومش: پاشو کمکم کن عصر بریم خرید دارم😄
داف: زنگ میزنم خدماتی یه نفر بیاد واسه کارای خونه
خاور: در گوشه ی خانه ایستاده مینگرد ،  دست در جیب شلوارش و چیزش را میخاراند
اف اچ ۴۲۰ جفت:( زنش سرش داد میزنه) برو بیرون سیگارتو دود کن خفه کردی مارو
وایت: عروساش تو خونه کارهارو کردن و تموم شده
اف اچ پونصد: اون خدماتی که داف میخاست اومده تا خونه ی اینارو مرتب کنه
ایویکو ۳۳۰: یخچال را به تنهایی جابجا میکند
اکسور: اقایی نمودم و راه پله رم جارو کردم
اکتروس: هزارمین متر رو هم تمیز میکنه و مثل شیر سرحاله
ماک کاوه: کاش میشد خونه رو یکم بزرگتر میخریدیم
ماک مونتاژ: خوش بحال اونا که خونه ی بزرگ دارن (خونه رو کوله بخونید) 
اینترناش بادماغ : کاش ما هم قد ماک خوشبخت بودیم، و بالای یخچال را تمیز میکند
 اینترکابین بزرگ:کارای خونه با خانومه، من اون یکی خونه مون که رو تایر قرار میگیره رو تمیز کردم
ایویکو ۵۰۰: پشت تلفن دفتر خدماتی بهش میگه: شما اشتراک ندارید متاسفانه خدمات نمیدیم
مان: خانم وسایلو جم کن میریم مسافرت
#مان #ماک #ولوو #بنز #اکتروس #اکسور
. عید که میاد راننده ها میرن خونه کمک همسرانشون برای هونو(خونه)تکونی، بریم ببینیم چی میشه😉 اسکانیا ۱۱۳:عزیزم نمیزارم دست به سیاه سفید بزنی هوو: وای بازم لیوان شکستم کاماز: (زنگ میزنه به دوستاش): اره یکم زیر لباسم قایم کردم شب میارم بریم ولوو زرد: خانوم اگه من کار کنم باید نهار دو بشقاب غذا بخورم مترویی: جذبه ش انقد زیاده که خانومش میگه تو فقط بشین پیشم من همه کارا رو انجام میدم دانگ فنگ: من بیشتر از دو ساعت کار نمیکنما گفته باشم بنز ۱۹۲۱: اینجا تموم شد بریم خونه ی مامانم اینارم تمیز کنم( بس که از کار کردن خسته نمیشه) رنو: به خانومش: پاشو کمکم کن عصر بریم خرید دارم😄 داف: زنگ میزنم خدماتی یه نفر بیاد واسه کارای خونه خاور: در گوشه ی خانه ایستاده مینگرد ، دست در جیب شلوارش و چیزش را میخاراند اف اچ ۴۲۰ جفت:( زنش سرش داد میزنه) برو بیرون سیگارتو دود کن خفه کردی مارو وایت: عروساش تو خونه کارهارو کردن و تموم شده اف اچ پونصد: اون خدماتی که داف میخاست اومده تا خونه ی اینارو مرتب کنه ایویکو ۳۳۰: یخچال را به تنهایی جابجا میکند اکسور: اقایی نمودم و راه پله رم جارو کردم اکتروس: هزارمین متر رو هم تمیز میکنه و مثل شیر سرحاله ماک کاوه: کاش میشد خونه رو یکم بزرگتر میخریدیم ماک مونتاژ: خوش بحال اونا که خونه ی بزرگ دارن (خونه رو کوله بخونید) اینترناش بادماغ : کاش ما هم قد ماک خوشبخت بودیم، و بالای یخچال را تمیز میکند اینترکابین بزرگ:کارای خونه با خانومه، من اون یکی خونه مون که رو تایر قرار میگیره رو تمیز کردم ایویکو ۵۰۰: پشت تلفن دفتر خدماتی بهش میگه: شما اشتراک ندارید متاسفانه خدمات نمیدیم مان: خانم وسایلو جم کن میریم مسافرت #مان #ماک #ولوو #بنز #اکتروس #اکسور
:مروری بر قانون
⁉️ آیا می‌دانید نوشتن «پارک پنچری» به دلیل اینکه حاوی تهدید به ضرر مالی است، جرم به‌حساب می‌آید؟ ✅ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74 ضربه) یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ✅ همچنین طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه را تملک کند چون جزو اموال عمومی محسوب می‌شود؛ پس نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر جرم محسوب می‌شود و می‌توان از متخلفان در دادسرا شکایت کرد. گذاشتن سطل و بشکه جلوی مغازه یا گلدان‌های سیمانی در طول و عرض ساختمان، هم غیرقانونی است.
.
#کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
:مروری بر قانون ⁉️ آیا می‌دانید نوشتن «پارک پنچری» به دلیل اینکه حاوی تهدید به ضرر مالی است، جرم به‌حساب می‌آید؟ ✅ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74 ضربه) یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ✅ همچنین طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه را تملک کند چون جزو اموال عمومی محسوب می‌شود؛ پس نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر جرم محسوب می‌شود و می‌توان از متخلفان در دادسرا شکایت کرد. گذاشتن سطل و بشکه جلوی مغازه یا گلدان‌های سیمانی در طول و عرض ساختمان، هم غیرقانونی است. . #کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
طرح برش لیزر انواع ماکت موجود میباشد برای خرید دایرکت
افهاش ۴۶۰ با کمپرس اهوازی
افهاش ۴۸۰ با کمپرس مارال
#ماکت_سازی #ماشین_سنگین #معماری #ماکت #ماشین_باز #مادر #ماکت_ماشین #مازندران #خوزستان #خط_واحد #استقلال #ال۹۰ #اتوبوس #اسکانیا #اکتروس #ولوو #بنز #برش_لیزری #برش_لیزر #کامیونداران #کامیون
طرح برش لیزر انواع ماکت موجود میباشد برای خرید دایرکت افهاش ۴۶۰ با کمپرس اهوازی افهاش ۴۸۰ با کمپرس مارال #ماکت_سازی #ماشین_سنگین #معماری #ماکت #ماشین_باز #مادر #ماکت_ماشین #مازندران #خوزستان #خط_واحد #استقلال #ال۹۰ #اتوبوس #اسکانیا #اکتروس #ولوو #بنز #برش_لیزری #برش_لیزر #کامیونداران #کامیون
.
یه کاره زیبا و حرفه ای ..
تریلی سواری ساده نیست مهارت میخواد و استعداد💪🏻😉
.

دوستای تریلی سوار خودتون رو به چالش بکشید هرکس این کارو انجام داد ویدیوش رو ارسال کنه برای ما😎 .#تریلی
#ولو
#اسکانیا
#اکتروس#چابهار#چندوکان#
. یه کاره زیبا و حرفه ای .. تریلی سواری ساده نیست مهارت میخواد و استعداد💪🏻😉 . دوستای تریلی سوار خودتون رو به چالش بکشید هرکس این کارو انجام داد ویدیوش رو ارسال کنه برای ما😎 .#تریلی #ولو #اسکانیا #اکتروس#چابهار#چندوکان#
🎞حضور شرکت ولوو در نمایشگاه ژنو با مدل قررتمند FH16 750 
نمایش جزئیات بدنه و اتاق غول
کامیون های دنیا
.
.
🔴لطفا دوستان علاقه مند خودتون رو تگ کنید🌷
.
.

#کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
فروشی✔
اکتروس مدل ۸۲. اتاق تعویض✔
شاسی سالم. میلنگ استاندارد. سیلندسالم✔
موتور۱سال پیش تعمیرشده✔
لاستیک ۸۰ درصد . اتاق بیرنگ درحد نو✔
❌قیمت توافقی❌

نمایشگاه کامیون مهر 
حاج احمد حصاری و پسران 
ساعت تماس ۹تا۱۳. ۱۶تا۲۰ ممنون

09155519710
09362001577

ادرس:خراسان رضوی. نیشابور
کیلومتر۱جاده فیروزه سمت راست 
#اکتروس#افهاش#فروشی#ماشین
#تراک#ولوو#کشنده#فروش_فوری
#truck#volvo#مشهد#تهران
#ارومیه#اذربایجان#تبریز#زنجان#کرمانشاه#فروشنده#بار#دلار#سکه#،تهرانیا#رانندگان#مارال#ماموت
#پول#نیشابور#مشهدیا#خراسان_رضوی#راننده
فروشی✔ اکتروس مدل ۸۲. اتاق تعویض✔ شاسی سالم. میلنگ استاندارد. سیلندسالم✔ موتور۱سال پیش تعمیرشده✔ لاستیک ۸۰ درصد . اتاق بیرنگ درحد نو✔ ❌قیمت توافقی❌ نمایشگاه کامیون مهر حاج احمد حصاری و پسران ساعت تماس ۹تا۱۳. ۱۶تا۲۰ ممنون 09155519710 09362001577 ادرس:خراسان رضوی. نیشابور کیلومتر۱جاده فیروزه سمت راست #اکتروس#افهاش#فروشی#ماشین #تراک#ولوو#کشنده#فروش_فوری #truck#volvo#مشهد#تهران #ارومیه#اذربایجان#تبریز#زنجان#کرمانشاه#فروشنده#بار#دلار#سکه#،تهرانیا#رانندگان#مارال#ماموت #پول#نیشابور#مشهدیا#خراسان_رضوی#راننده
موارد  #هشدار.
۱: نشتی باد بیش از حد از کامیون
۲: ضعیف بودن مگنت ساعتی باد که منجربه پایین آمدن فشار باد میشود 9 bar
البته بعد از رفع عیب باید با دستگاه دیاگ کالیبره شود
.
.
#کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
موارد #هشدار. ۱: نشتی باد بیش از حد از کامیون ۲: ضعیف بودن مگنت ساعتی باد که منجربه پایین آمدن فشار باد میشود 9 bar البته بعد از رفع عیب باید با دستگاه دیاگ کالیبره شود . . #کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک
◀●▶◀●▶@diesel_khodro_iran ●
▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼
■●■ نمایش عملکرد ترمز هوشمند اکتروس ■●■
🚛 🚚 🚛 🚚 🚛 🚚
@diesel_khodro_iran.
@diesel_khodro_iran. .
.
#diesel_khodro_Iran #actros #axor #atego #arocs #antos #trucks #truckmechanic #mechanic #mercedes_mechanic #gearbox #Iran #Germany #truck #benztruck #unimog #تریلی #کامیون #اتکو #اکسور #اکتروس #موتور #مکانیک #تعمیرگاه #تعمیرگاه_گواه #گواه_سبزوار #گواه_تهران #بنز #مکانیک #گیربکس #دیزل
◀●▶◀●▶@diesel_khodro_iran ● ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ▼●▼ ■●■ نمایش عملکرد ترمز هوشمند اکتروس ■●■ 🚛 🚚 🚛 🚚 🚛 🚚 @diesel_khodro_iran. @diesel_khodro_iran. . . #diesel_khodro_Iran #actros #axor #atego #arocs #antos #trucks #truckmechanic #mechanic #mercedes_mechanic #gearbox #Iran #Germany #truck #benztruck #unimog #تریلی #کامیون #اتکو #اکسور #اکتروس #موتور #مکانیک #تعمیرگاه #تعمیرگاه_گواه #گواه_سبزوار #گواه_تهران #بنز #مکانیک #گیربکس #دیزل
.
ورق بزنید
دو سالار
ریکاوری و تغییررنگ بیس کوت اکتروس نسل سه از مشکی به سفید
بازسازی کامل اف اچ 480 کاربنی
.
#ولوو #بنز #تیونینگ #تصادف #ریکاوری #اکتروس #اکسور  #axor #actros
Mercedes Benz 
Cornord & Main Bearing Set
Full Sputer
 Miba 🇦🇹
Mercedes Benz Actros 1843
یاطاقان ثابت و متحرک اکتروس 1843
میبا اورجینال،تمام اشباتر
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید 📞09154062637
☎️051_33926429
@mercedesbenz_marefat 
#miba#bearing_set#actros#mercedes_benz#1843#miba#یاتاقان#یاطاقان_میبا#اکتروس#معرفت_مشهد
گفتم شراب وصل  به اوباش ميدهند؟  با خنده گفت:بنده ي  او باش ميدهند

#اکتروس
گفتم شراب وصل به اوباش ميدهند؟ با خنده گفت:بنده ي او باش ميدهند #اکتروس
📌 کشف 16000 لیتر سوخت #قاچاق توسط ماموران گمرک
.
((متأسفانه روز به روز سهمیه رانندگان کم میشه و از اون طرف هزاران گالن در روز سوخت قاچاق میشه به کشور های همسایه))
.
🔺 کارکنان #گمرک مرزی میلک موفق به کشف 16000 لیتر سوخت قاچاق از کامیونهای خروجی از مرز شدند.
🔺 به گزارش روابط عمومی گمرک مرزی میلک، سرپرست این گمرک ضمن اعلام این خبر افزود: در پی تشدید نظارتها و بازرسی های فیزیکی کامیون های خروجی از کشور و با هوشیاری ماموران گمرک و عزم حداکثری همکاران مبنی بر جلوگیری از قاچاق کالاها ، در یک اقدام ضربتی مقدار 290 گالن 20 لیتری گازوئیل در جوف کالای صادراتی ظروف و حدود 1200 بطری 1/5لیتری حاوی بنزین در جوف محموله تیرآهن جاسازی شده بود؛ کشف و جهت سیر مراحل قضایی تحویل دستگاههای ذیربط گردید.
.
.
#کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک8
📌 کشف 16000 لیتر سوخت #قاچاق توسط ماموران گمرک . ((متأسفانه روز به روز سهمیه رانندگان کم میشه و از اون طرف هزاران گالن در روز سوخت قاچاق میشه به کشور های همسایه)) . 🔺 کارکنان #گمرک مرزی میلک موفق به کشف 16000 لیتر سوخت قاچاق از کامیونهای خروجی از مرز شدند. 🔺 به گزارش روابط عمومی گمرک مرزی میلک، سرپرست این گمرک ضمن اعلام این خبر افزود: در پی تشدید نظارتها و بازرسی های فیزیکی کامیون های خروجی از کشور و با هوشیاری ماموران گمرک و عزم حداکثری همکاران مبنی بر جلوگیری از قاچاق کالاها ، در یک اقدام ضربتی مقدار 290 گالن 20 لیتری گازوئیل در جوف کالای صادراتی ظروف و حدود 1200 بطری 1/5لیتری حاوی بنزین در جوف محموله تیرآهن جاسازی شده بود؛ کشف و جهت سیر مراحل قضایی تحویل دستگاههای ذیربط گردید. . . #کشنده_سال #کشنده_مان #کشندها #کشنده #کشنده_ولوو_کشنده_مان #کشنده_ها #کشنده_ولوو #کامیونها #کامیونداران #کامیوندارها #ولوو #افهاش #اسکانیا #ایوکو #ایوکو_استرالیس #داف #داف_ایکس_اف #بنز #دایملر #اکسور #اکتروس #کامیون_باز #افهاش #رنو #رنو_پریمیوم #البرز #دانگ_فنگ #فاو #ماک8
◀●▶◀●▶◀●▶◀●▶◀●▶◀●▶
■●■نگاهی مجدد به اکتروس ساخته و طراحی شده برای سالهای آینده نچندان دور،سال 2025■●■
@diesel_khodro_iran .
.
@diesel_khodro_iran .
.
#diesel_khodro_Iran #actros #axor #atego #arocs #antos #trucks #truckmechanic #mechanic #mercedes_mechanic #gearbox #Iran #Germany #truck #benztruck #unimog #تریلی #کامیون #اتکو #اکسور #اکتروس #موتور #مکانیک #تعمیرگاه #تعمیرگاه_گواه #گواه_سبزوار #گواه_تهران #بنز #مکانیک #گیربکس #دیزل
◀●▶◀●▶◀●▶◀●▶◀●▶◀●▶ ■●■نگاهی مجدد به اکتروس ساخته و طراحی شده برای سالهای آینده نچندان دور،سال 2025■●■ @diesel_khodro_iran . . @diesel_khodro_iran . . #diesel_khodro_Iran #actros #axor #atego #arocs #antos #trucks #truckmechanic #mechanic #mercedes_mechanic #gearbox #Iran #Germany #truck #benztruck #unimog #تریلی #کامیون #اتکو #اکسور #اکتروس #موتور #مکانیک #تعمیرگاه #تعمیرگاه_گواه #گواه_سبزوار #گواه_تهران #بنز #مکانیک #گیربکس #دیزل